Psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

Pl. Św. Józefa 5

62 – 800 Kalisz

PSYCHOLOG

MAGDALENA WIELGOCKA

poniedziałek – piątek 7.30 – 14.30

zapisy pod nr tel. 62 501 42 92

PRAWNIK

BŁAŻEJ DAHLKE

zapisy pod nr tel. 62 501 42 92

TERAPEUTA RODZINNY/TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

ANDRZEJ GRUDZIŃSKI

Przyjmuje w każdy wtorek w godz. 12.00 –  16.00

Opatówek,  ul. Parkowa 1

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wizyty                         

– tel. 62 501 42 92

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

PATRYCJA CHUDZIŃSKA

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

zapisy pod nr tel. 62 501 42 92

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zaprasza na konsultacje  z zakresu poradnictwa pedagogicznego. Celem poradnictwa pedagogicznego jest w szczególności rozwijanie umiejętności wychowawczych i pokazywanie rodzicom / opiekunom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by jak najlepiej wspierali je w rozwoju.

Zapraszamy do skorzystania z porad z zakresu:

  1. rozwiązywania problemów wychowawczych i szkolnych dzieci i młodzieży;
  2. pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, w tym rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie;
  3. wzmacniania w rolach rodziców;
  4. poradnictwa rodzinnego dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej ich rodziców i opiekunów;
  5. organizowania indywidualnej, edukacyjnej pomocy dzieciom;
  6. diagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny;
  7. udzielania informacji dotyczącej specjalistycznej pomocy świadczonej przez PCPR oraz inne instytucje pomocowe.