Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 r.