Szukaj informacji

62 769 10 38
gopszelazkow@post.pl
Żelazków 135, 62-817 Żelazków

Strefa wsparcia

Pomoc społeczna

zasiłki i posiłki, bezdomność, dom pomocy społecznej

rodzina

Świadczenia rodzinne

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

dom

Dodatki mieszkaniowe

dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych

alimenty

Fundusz alimentacyjny

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

stypendium

Stypendium szkolne

pomoc materialna dla uczniów

serce

Usługi opiekuńcze

wnioski i wypłaty świadczeń wychowawczych

rodzina

Karta Dużej Rodziny

system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+

ludzie

Asystent rodziny

wsparcie i pomoc asystentów dla rodzin

stop przemocy

Stop przemocy

przeciwdziałanie przemocy domowej

Szukasz pomocy?