Nowe świadczenie – jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)