Opieka na odległość dla seniorów w Gminie Żelazków w 2023r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że rozpoczął się nabór osób chętnych do udziału w projekcie dla osób starszych tzw. „opieka na odległość”  zamieszkujących na terenie Gminy Żelazków w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach programu seniorzy mogą otrzymać bezpłatnie opaski, dzięki którym będą mieć zapewnioną całodobową „opiekę na odległość”. Program potrwa do końca 2023 roku i może być też kontynuacją Programu z roku 2022.

Projekt ten skierowany jest do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa.

O udział w projekcie będą mogły ubiegać się osoby:

  • mieszkające na terenie gminy Żelazków,
  • które ukończyły 65 lat,
  • samotne lub zamieszkujące z innymi osobami.

W ramach Projektu Uczestnik ma zapewnione:

  • podłączenie opaski monitorującej zdrowie do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z centrum teleopieki,
  • przeszkolenie w zakresie obsługi opaski monitorującej stan zdrowia oraz prezentację działania systemu teleopieki,
  • zapis i możliwość generowania raportu ze wskaźników mierzonych przez opaskę monitorującą stan zdrowia,
  • całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
  • możliwość kontaktu z pracownikami Centrum Teleopieki w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub złego samopoczucia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Żelazkowie do dnia 25 stycznia 2023 r. lub poinformować nas telefonicznie. W razie dodatkowych pytań można się kontaktować pod nr tel.   62 769 11 32,  62 7691032,  519 389 931.