Program wsparcia w 2024 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie zgodnie z umową nr 111 z dnia 27 maja 2024 r. również w roku 2024 realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Ze środków budżetu państwa dofinansowano kwotę 6 212,78 zł, całkowita wartość 9 000,00 zł.