Podziękowania Ekipie Piłkarskiej ZZW Żelazków – ORLIK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie składa serdeczne podziękowania: Ekipie Piłkarskiej ZZW Żelazków – ORLIK za przekazanie słodyczy, zabawek, artykułów szkolnych dla dzieci z terenu Gminy Żelazków, dyrekcji, nauczycielom, Pani pedagog Agnieszce Tomczyk, uczniom, rodzicom z Zespołu Szkół w Goliszewie, którzy od 10 lat organizują zbiórki dla podopiecznych Ośrodka, dyrekcji, kadrze nauczycielskiej, opiekunom zwłaszcza Pani Agnieszce Osiak i członkom szkolnego Klubu Wolontariatu, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej w Biernatkach, za zorganizowanie i włączenie się w zbiórkę żywności i artykułów przemysłowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia a następnie przekazanie paczek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie celem dostarczenia najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Żelazków.

Dziękujemy również sklepom DINO znajdującym się na terenie Gminy Żelazków za umożliwienie zbiórki artykułów spożywczych i przemysłowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Paczki z zabawkami i słodyczami trafiły łącznie do 35 dzieci, a paczki z artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz słodyczami do rodzin i osób starszych.

Jesteśmy serdecznie wdzięczni wszystkim za okazane wsparcie, życzliwość i otwarte serce dla naszych podopiecznych.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w świąteczną zbiórkę życzymy wielu sukcesów, zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości z realizowanych zadań.

Z wyrazami szacunku

Kierownik i pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie