Nowe świadczenie – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Refundacja podatku VAT przysługuje w… >> WIĘCEJ >>