PODZIĘKOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie składa serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom, Pani pedagog Agnieszce Tomczyk, uczniom, rodzicom ze Szkoły Podstawowej w Goliszewie oraz dyrekcji, kadrze nauczycielskiej, opiekunom  i członkom szkolnego Klubu Wolontariatu, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej  w Biernatkach za zorganizowanie i włączenie się… >> WIĘCEJ >>