Podziękowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie składa serdeczne podziękowania dyrekcji, nauczycielom, Pani pedagog Agnieszce Tomczyk, uczniom, rodzicom ze Szkoły Podstawowej w Goliszewie oraz dyrekcji, kadrze nauczycielskiej, opiekunom i członkom szkolnego Klubu Wolontariatu, rodzicom i uczniom Szkoły Podstawowej w Biernatkach za zorganizowanie i włączenie się w zbiórkę żywności, artykułów przemysłowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia a następnie przekazanie paczek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie celem dostarczenia najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Żelazków.

Dziękujemy również Panu Włodzimierzowi Chabierskiemu za zakup artykułów żywnościowych i przemysłowych, Firmie CEKO z Goliszewa za otrzymane sery, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Piotr Kraszkiewicz za kiszonki i warzywa gotowane. Produkty te zostały przekazane naszym podopiecznym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Uczniom z Zespołu Szkół w Żelazkowie za kartki z życzeniami świątecznymi.

Składamy także dar wdzięczności darczyńcom Szlachetnej paczki, którzy wsparli rodziny z terenu Gminy Żelazków.

Jesteśmy serdecznie wdzięczni wszystkim za okazane wsparcie, życzliwość i otwarte serce dla naszych klientów.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w świąteczną zbiórkę życzymy wielu sukcesów, zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości z realizowanych zadań. Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Z wyrazami

Kierownik i pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Żelazkowie