Podziękowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie  składa serdeczne podziękowania dyrekcji, kadrze nauczycielskiej, opiekunom zwłaszcza Pani Agnieszce Osiak i członkom szkolnego Klubu Wolontariatu, rodzicom i uczniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach, dyrekcji, nauczycielom, Pani pedagog Agnieszce Tomczyk, uczniom, rodzicom z Zespołu Szkół w Goliszewie za zorganizowanie i włączenie się w zbiórkę żywności i artykułów przemysłowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia a następnie przekazanie  paczek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie celem dostarczenia najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Żelazków.

Dziękujemy również radnemu Gminy Żelazków Panu Adamowi Jakubowskiemu za przygotowanie prezentów, zabawek wraz ze słodyczami dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz sklepom DINO znajdującym się na terenie Gminy Żelazków za umożliwienie zbiórki artykułów spożywczych i przemysłowych w okresie od 1 grudnia do 7 grudnia 2021 r.

Paczki z zabawkami i słodyczami trafiły łącznie do 11 dzieci, a do  23 rodzin  paczki z artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz słodyczami.

Jesteśmy serdecznie wdzięczni wszystkim za okazane wsparcie, życzliwość i otwarte serce dla naszych podopiecznych.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w świąteczną zbiórkę życzymy wielu sukcesów, zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości z realizowanych zadań.

„Bogatym nie jest ten, kto posiada,

lecz ten, kto daje”

św. Jan Paweł II