Komunikat dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. będą przyjmowane w siedzibie tutejszego Ośrodka od dnia 1 sierpnia 2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1209 zł od dnia 1 października 2023 r.