Komunikat dotyczący świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r. będą przyjmowane w siedzibie tutejszego Ośrodka
od dnia 1 sierpnia 2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Świadczenia rodzinne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 764 zł.