Wnioski o wypłatę 300 zł dla obywateli Ukrainy/заявки на виплату 300 злотих для громадян України

 300 zł zasiłku dla uchodźców z Ukrainy. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie,  w szczególności… >> WIĘCEJ >>

Program Za życiem

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój… >> WIĘCEJ >>