SENIORZY Z GMINY ŻELAZKÓW OTRZYMALI OPASKI BEZPIECZEŃSTWA

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie realizuje program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”, którego głównym celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa, a także możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.  „Opieka na odległość”… >> WIĘCEJ >>

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Mieszkańcy Gminy Żelazków, którzy przyjęli obywateli Ukrainy pod swój dach mogą starać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.