Informacja

Informujemy, iż Gmina Żelazków otrzymała grant w łącznej kwocie 69516,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie oraz Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi… >> WIĘCEJ >>