Kontakt

DANE TELEADRESOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w w pomieszczeniach  po byłym Posterunku Policji w Żelazkowie.

ADRES OŚRODKA

Żelazków 135,
62 – 817 Żelazków 

Tel.: 62 769 -10 -38
Fax: 62 769 -11- 32
wew. 31 – świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe

wew. 32 – Kierownik Ośrodka

wew. 32 – Kierownik Ośrodka

wew. 33 – pracownicy socjalni

wew. 34 – księgowość

E-mail: gopszelazkow@post.pl

Zasady obsługi interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków

  1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie.
  2. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami ustaw.
  3. Przyjmowanie skarg i wniosków dokonuje Kierownik codziennie w godzinach pracy Ośrodka a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik. Kierownik po otrzymaniu skargi lub wniosku wszczyna postępowanie w sprawie, zmierzając do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków oraz sporządzane jest zbiorcze sprawozdanie dotyczące skarg i wniosków.