Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Zarządzenie Nr 2/2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie w 2020 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 )

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla  pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie w 2020 r. dni ustawowo wolne od pracy będące świętami, tj. 15 sierpnia i 26 grudnia –  przypadają w sobotę, w związku z tym wyznaczam następujące dni wolne od pracy niebędące sobotą, wynikające z rozkładu czasu pracy
w pięciodniowym tygodniu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie:

  • Dzień 14 sierpnia 2020 r. w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r.
  • Dzień 24 grudnia 2020 r. w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie wyłącznie w 2020 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Aneta Maciak