Ważne numery

Urząd Gminy w Żelazkowie,  62 – 817 Żelazków 138
tel. 62  769 -10- 08, 62 769 – 10 – 09

Stanowisko pracy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 62  752 – 18 – 52

Klub Wsparcia „Pomocna Dłoń” dla osób uzależnionych w Żelazkowie spotkania odbywają się w poniedziałki w godz. 19:00 – 21:00,

w środy 18:00 – 20:00

Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Żelazków s.c.
Anna Roga i Janusz Olek
Żelazków 109, 62 – 817 Żelazków
tel. 62 769 – 10 – 32

Komisariat Policji w Stawiszynie
tel. 62  765 – 57 – 90

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pl. św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz
tel. 62  501 – 42 – 93, dyżur prawnika – każdy czwartek 9.00 – 11.00 dyżur psychologa – każdy poniedziałek 13.00 – 15.00

Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 62 766 – 77 – 47 ul. Staszica 47a,
62 – 800 Kalisz

Centrum Interwencji Kryzysowej
tel. 62  767 – 72 – 63
ul. Graniczna 1,
62 – 800 Kalisz

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta Kalisz ul. Warszawska 93,
tel. 62 757- 30 – 45 

Kaliski Dom Opieki CARITAS ul. Stawiszyńska 20
62-800 Kalisz, tel.  62  760 – 35 – 86 czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 tel.  507- 155 – 974 czynny całą dobę

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy w Kaliszu
Kalisz ul. Dobrzecka 2
tel. 62 502 – 68 – 88


Polski Komitet Pomocy Społecznej
Kalisz ul. Górnośląska 6,
tel. 62 757 – 56 – 11 

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy przy Zarządzie Okręgowym TPD 
Kalisz ul. Skalmierzycka 10, tel62 757- 21- 06 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Kalisz ul. H. Sawickiej 3b
(obok Szkoły Podstawowej nr 17)
telefon: 62  764 – 00 – 00

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
Stowarzyszenie „Karan” 
Kalisz ul. Graniczna 1, telefon zaufania: 62 764 – 22 – 60 (czynny pn. – pt. godz. 13:00 – 19:00)

Poradnia Uzależnień i Współuzależnień dla Młodzieży 
Kalisz ul. 29 Pułku Piechoty 35tel. 62  741 – 41 – 97 przyjęcia: poniedziałki i czwartki g. 09:00 – 14:00; wtorki środy g. 13:00 – 18:00 grupa wsparcia dla młodzieży: piątki g.17:00  grupa wsparcia dla rodziców: wtorki g.18:00 grupa psychoedukacyjna: środy g. 16:00 – 17:00 

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
Kalisz ul. Lipowa 5
tel. 62 767 20 57 

SZPITAL ZESPOLONY im. L. Perzyny w Kaliszu
Kalisz ul. Poznańska 79, centrala: 62 765 – 12 -51 Szpitalny Oddział Ratunkowy: 62 765 12 60 REJESTRACJA / Poradnie specjalistyczne:  62 765 – 12 – 25, 765- 12 – 26

Oddział Psychiatryczny w Kaliszu – Budynek C
Szpital ul. Toruńska 7 dyżurka pielęgniarska: 62 757 – 91 – 88 

Niepubliczny Zakład Medycyny Paliatywnej 
Hospicjum domowe w Kaliszu
Kalisz, ul. Karłowicza 4, tel. 62 760 – 33 -93 

Hospicjum Stacjonarne w Rożdżałach
Rożdżały 21
62-860 Opatówek tel. 62 760 – 34 -94 

Oddział Leczenia Uzależnień w Murowańcu
Murowaniec
62 – 840 Koźminek
tel.: 62  7637213 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce
62 – 840 Koźminek Sokołówka 1, tel. 62 763 – 70 – 13

 Sąd Rejonowy w Kaliszu
tel. 62 765 – 77 – 00 Al. Wolności 13,
62 – 800 Kalisz

Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich ‎ul. Adama Asnyka 56A,
62 – 800 Kalisz, tel. 62  765 -77 – 58‎

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu
pl. św. Józefa 5, tel. 62  502 – 97 – 00

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a,
62 – 800 Kalisz tel. 62 768 – 97 – 00

Wojewódzki Urząd Pracy w Kaliszu (filia)
tel.  62 766 – 60 – 46  
e-mail: powuka@praca.gov.pl
Adres: ul. Serbinowska 5,
62 – 800 Kalisz 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 
Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, tel. 62  501 – 89 – 75 

ZUS
Inspektorat w Kaliszu 
tel.: 62 766 – 30 – 44 ul. Konopnickiej 31, 62 – 800 Kalisz

KRUS
Kalisz ul. Kaszubska 1
tel. 62 767 – 40 – 48, 767 – 40 – 49, 767 – 31 – 07 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie
tel. 62  763- 40 – 59 ul. Twórców Liskowa 3, 62 – 850 Lisków

Dom Bartymeusza
Domaniew 2,
98-235 Błaszkibartymeusz@caritas.pltel. 43 826 – 41 -13,
tel. 602 348 377

Dom Charytatywny Jana Pawła II 62-814 Żerniki 26, tel. 62 751 – 09 – 44

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.pl
0 801 12-00-02 (płatny pierwszy impuls)
Prawnik: poniedziałek i wtorek 17.00-21.00
pod numerem telefonu 0-22/ 666 28 50.

Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 m. 19, Warszawa, tel. 652-01-17, 622 – 25 – 17
http://free.ngo.pl/temida
poniedziałek, środa, czwartek 9.00-17.00
wtorek 9.00-19.00
piątek 9.00-16.00
telefon dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją
poniedziałek-piątek 10.00-15.00
czwartek 11.00-16.00 – porady prawne
Pomoc prawna i psychologiczna: doradztwo, pisanie pism procesowych, asystowanie przy kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Centrum Dziecka i Rodziny
Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59, Warszawa
tel. 616 – 02 – 68, 616 – 03 – 14
poniedziałek – czwartek 9.00-18.00, piątek 9.00 – 17.00
Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych.

Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, Warszawa
tel. 826 – 14 – 34, 826 – 88 – 62
www.fdn.pl
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna dla dzieci – ofiar przestępstw.