Świetlica podwórkowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundacja AKME we współpracy z Wójtem Gminy Żelazków i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelazkowie w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” numer projektu RPWP.07.02.01-30-0031/15, w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zaprasza dzieci do wzięcia udziału w nowopowstałej świetlicy „Podwórkowej” w Kolonii Skarszewek 40a (budynek przy zajezdni autobusowej).

Świetlica „Podwórkowa” czynna będzie od poniedziałku do piątku. Jest ona doskonałą alternatywą do spędzania wolnego czasu po szkole. Świetlicę prowadzą wykwalifikowani animatorzy, którzy pomogą w odrabianiu lekcji, zaoferują gry i zabawy. Każdy uczestnik otrzyma również posiłek. Zajęcia w świetlicy są bezpłatne. Liczba miejsc w świetlicy ograniczona.

Jeśli rodzice są zainteresowani taką formą wsparcia zapraszamy wraz z dziećmi w dniu 4 czerwca 2018r. o godzinie 16:00 do świetlicy „Podwórkowej” Kolonia Skarszewek 40a.