Start

Podstawa prawna działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie jest budżetową jednostką organizacyjną gminy Żelazków utworzoną przez Gminną Radę Narodową w Żelazkowie Uchwałą Nr XI/65/90 z dnia 20.04.1990 r., działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/144/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 28.11.2008 r.

Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, odbywa się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Za działalność Ośrodka odpowiada Kierownik zatrudniany przez Wójta Gminy. Czas pracy GOPS wynosi 40 godzin tygodniowo tj.: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

I. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

  1. Kierownik.
  2. Główny księgowy.
  3. Starszy specjalista pracy socjalnej.
  4. Starszy pracownik socjalny.
  5. Pracownik socjalny.
  6. Stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ( referent, starszy referent ).
  7. Stanowisko pracy ds. dodatków mieszkaniowych (starszy referent ).
  8. Asystent rodziny.
  9. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie umowy – zlecenia.

II. Szczegółowy zakres czynności – zadania poszczególnych stanowisk pracy wchodzących w skład Ośrodka ustala Kierownik.

Obsada kadrowa:

Kierownik GOPS w Żelazkowie – Aneta Maciak
Główny księgowy – Katarzyna Piotrowska
Starszy specjalista pracy socjalnej – Kinga Kaczmarek
Pracownik socjalny – Agnieszka Duszczak
Starszy pracownik socjalny – Ewa Drozdowska
Starszy pracownik socjalny – Iwona Grzelak
Asystent rodziny – Katarzyna Pieróg – Tokarek
Starszy referent – Anna Gołębiewska
Referent – Ismena Piotrowska
Starszy referent ds.dodatków mieszkaniowych – Małgorzata Mazurowska