Rodzina 500+ informacja

21 października 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 ).

Na podstawie tych zmian od 2022 roku obsługą świadczenia wychowawczego 500+ zajmie się nie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie a Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek i załączniki do wniosku będzie można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej. Dotychczasowa forma realizacji świadczenia się nie zmieni.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Począwszy od niej ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane świadczenia. Od 1 lutego 2022 r. przyjmować będzie również wnioski na kolejne okresy świadczeniowe.

Wypłatą świadczeń przed wskazaną datą zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie jednak nie dłużej niż do 31 maja 2022r.