Poradnia psychologiczno pedagogiczna

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. działa Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku.
Poradnia kompleksowo wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży zamieszkującej teren powiatu kaliskiego oraz dzieci spoza powiatu uczęszczające do tutejszych szkół. Placówka obejmuje diagnozą, terapią i profilaktyką dzieci od urodzenia do zakończenia edukacji.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku szczególną troską obejmuje dzieci z problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi i rodzinnymi.

W przypadku potrzeby skorzystania z doświadczonych specjalistów należy skontaktować się z pracownikami Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, której siedziba mieści się przy Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Adres przychodni

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Opatówku, ul. Parkowa 4
62 – 860 Opatówek
tel. 62 75-29-447