Pomoc żywnościowa

Informacja w sprawie realizacji  Programu Operacyjnego  
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD)
PODPROGRAM 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że zgodnie z umową zawartą z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kaliszu uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020( PO PŻ ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ).

Wsparciem w postaci nieodpłatnego przekazania gotowych artykułów spożywczych pochodzących z Programu FEAD mogą być objęte osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria wynikające z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej – określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej  i rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, to jest od października 2018 r.  1402,00 zł  – dla osoby samotnie gospodarującej,   1056,00  – dla osoby w rodzinie.

Oprócz wsparcia żywnościowego, osoby korzystające z pomocy mogą również uczestniczyć w różnych działaniach wspierających i edukacyjnych  realizowanych cyklicznie. W miesiącu marcu 2018 r. odbyły się warsztaty dot. zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwola na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu gminy Żelazków mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie celem uzyskania szczegółowych informacji do otrzymania pomocy żywnościowej.

Produkty żywnościowe typu: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, herbatniki, kawa zbożowa instant, ser topiony, ser podpuszkowy, sok jabłkowy, we wskazanych terminach, po otrzymaniu z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie.

Podprogram był realizowany od 1 sierpnia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r, od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., oraz jest nadal od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.