Podziękowanie

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi  Jan Paweł II

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie składa serdeczne podziękowania Ekipie Piłkarskiej ZZW Żelazków – ORLIK za przekazanie paczek ze słodyczami i piłkami dla dzieci z terenu Gminy Żelazków, dyrekcji, kadrze nauczycielskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Biernatkach, opiekunom i członkom szkolnego Klubu Wolontariatu, rodzicom i uczniom za przekazanie artykułów spożywczych i środków czystości dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz firmie Elena
z Kokanina 86 za przekazanie sprzętu gospodarstwa domowego, paczek świątecznych i bonów pieniężnych rodzinom z dziećmi i osobie niepełnosprawnej z okazji świąt Bożego Narodzenia. Panie Małgorzacie Drygała za przekazanie paczek ze słodyczami dla dzieci z terenu Gminy Żelazków.

 Wszystkim, którzy zaangażowali się w świąteczną zbiórkę i pomoc życzymy wielu sukcesów, zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości
z realizowanych zadań.

                                                        Z wyrazami szacunku

                                                       Kierownik i pracownicy

                                Gminnego Ośrodka Pomocy

                                     Społecznej w Żelazkowie