Świadczenie 500 plus w 2021 r. – nowy okres świadczeniowy

Z dniem 1 lutego można już składać drogą elektroniczną wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022r.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS. W formie tradycyjnej (papierowej), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie lub za pośrednictwem poczty będzie to możliwe dopiero od 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

– do dnia 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021,

– od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021,

– od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

– od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.

– 1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku.

 Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie  wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Informator Rodzina 500+ (kliknij aby powiększyć)

Krótki informator Rodzina 500+

Plakat Rodzina 500+

Ulotka Rodzina 500+