Informacja

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu informuje, że placówka została powiatowym ośrodkiem koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczym w ramach Rządowego Programu ”Za życiem”. Działania Ośrodka skierowane są do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 do 3 roku życia.

Celem działania ośrodka jest zapewnienie dziecku specjalistycznej pomocy, a jego rodzicom/ opiekunom prawnym fachowej informacji dotyczącej ich dziecka i jego problemów rozwojowych.

Program skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 do 3 roku życia.

Wiodący ośrodek koordynująco – rehabilitacyjnyo – opiekuńczy w Kaliszu w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny zapewnia:
1. Konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów z psychologiem lub pedagogiem specjalnym,
2. Terapię pedagogiczną,
3. Terapię psychologiczną,
4. Terapię logopedyczną,
5. Integrację sensoryczną,
6. Rehabilitację ruchową.

Wszystkie zajęcia i konsultacje są bezpłatne. O kwalifikacji na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, wiek dziecka oraz liczba godzin będąca w dyspozycji Ośrodka.

Niezbędne dokumenty:
1.Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie,

  1. Dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka lub zagrożenie niepełnosprawnością:
    opinia o potrzebie wczesnego wspomagania, orzeczenie o niepełnosprawności lub
    zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością.

Wszelkie informacje udzielane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19,

tel 62 5023555