Informacja

W związku z możliwym spadkiem temperatur w sezonie zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi mieszkańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuacje osób starszych, chorych, samotnych lub bezdomnych zagrożonych zamarznięciem i potrzebujących pomocy.

Prosimy o zgłaszanie potrzeby udzielenia pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie pod nr telefonu

(62) 7691132 lub (62) 7691038