Świetlica podwórkowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Fundacja AKME we współpracy z Wójtem Gminy Żelazków i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelazkowie w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” numer projektu RPWP.07.02.01-30-0031/15, w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne… >> WIĘCEJ >>